Usluge specijalista oralne kirurgije u našoj ordinaciji omogućuju Vam :

  • ugradnju implantata
  • apikotomiju - resekcija korijena
  • vađenje umnjaka, zaostalih korijena zuba,impaktirani i retinirani zubi
  • sinus lift
  • nadopuna umjetnom kosti